Den holistiske tanke- og tilgang til hesten...

"Når man arbejder holistisk, har man øje på alle dele omkring hesten;
fysik/psyke/socialt/miljø - og samler trådene til én helhed !"

Vil du have en langtidsholdbar hest - der trives ?

Det får du ved at have fat i helheden omkring din hest – tænker man i helheder, arbejder man holistisk og har øje for alle dele omkring hesten.

Det er naturligvis vigtigt at plukke dele ud og analysere- eller arbejde på, men tingene skal altid ses i et større perspektiv for at opnå det bedste resultat.

Hestens behov bør tilgodeses på bedst mulig vis, det er ikke nok kun at tilgodese de basale behov såsom foder, søvn og bevægelse – vi skal kigge mere nuanceret på den enkelte individuelle hest, som ligesom vi mennesker er hestene også individuelle- og med helt forskellige behov.

 

Helbredsmæssigt bør man tænke forebyggende frem for systembehandlende !

 

Det er langt mindre slidsomt for hestens fysik at vi tænker forebyggende og er på forkant. Vi skal ikke være paranoide og se sygdomsfarer overalt – det er den sunde fornuft vi skal have fat i, og så skal vi tage de hensyn der kræves i de forskellige situationer hvad enten det handler om genoptræning, sygdomme, skader, vægttab, ændringer i bevægeapparatet, flytning, aldring, ændring i adfærd etc. etc. Hesten fortæller os rigtig meget ved ganske små signaler, hvor det er vores job som hesteejere at opfatte disse og handle på dem.

 

Vi har skabt rammerne for hesten ved at tage den fra det vilde liv og bringe den ind i fangenskab, gøre den tam og bestemme hvilke rammer den skal leve i – af samme grund er det derfor også vores ansvar at give den de bedste muligheder for at trives optimalt.

 

At få en jævn cyklus på sæsonerne og en ensartet struktur i dagligdagen vil give balance for hesten vil styrke den på alle områder; fysisk, psykisk og socialt.

 

Langt de fleste problemer og/eller sygdomme ved hesten er menneskeskabte – enten ved forkert træning, misforståede miljømæssige forhold eller uhensigtsmæssig fodring.

 

Også selve træningen med hesten kan anskues holistisk...
Ordet 'ekvipage' betyder i "ridesportssprog" : 'hest og rytter under ét' - i visuel form ses én bevægende organisme i takt og samspil som kommunikerer problemfrit og flydende. Undervejs til dette ultimative mål møder rytteren mange skygger på sin vej hvor træningen kompliceres og kan føles som en kamp. Set udefra er det ikke 'ekvipage'-billedet man ser, men derimod to fysiske individer der kæmper imod hinanden eller hver for sig - billedligt talt som om rytteren rider ét program, og hesten et helt andet - eller sagt på en anden måde; som om rytteren "taler" i vest og hvor hesten "svarer" i øst.  Så svag og/eller problematisk kan kommunikationen blive når det står værst til.

Og der kan være overraskende årsager til problemerne i træningssituationen, de kan være fysiske, og her kan det dreje sig om mange ting udover den fysiske anatomi ved rytteren eller hesten – det kan også dreje sig om det udstyr der benyttes, miljøet man træner i, forskellige faktorer i hestens daglige miljø, foderet til hesten - eller andre ydre faktorer der går ind og problematiserer træningen. Men årsagen kan bestemt også være mental; sammensætningen af træningsforløbet og/eller indlæringsteknikken kan være uhensigtsmæssig eller "skæv" for hesten.


Ikke 2 heste er ens - de individuelle udtryk og behov er det meget vigtigt at have øje på for at opnå det det bedste samarbejde.

Tingene hænger som regel sammen i et større perspektiv end først lige antaget, og anskuer man problemerne holistisk, vil man ofte opdage sammenhænge man ikke lige havde regnet med - og pludselig bliver problemerne måske endda meget lettere at løse. 😉

 

Jeg har rigtig mange års erfaring med at holde heste velfungerende både fysisk og mentalt, i en høj og uset alder - alle slags hestetyper lige fra Sports-ponyer, Shetlændere, Miniaturer og til Dansk Varmblod!

 

Jeg kan være behælpelig med at få styr på helheden omkring den enkelte hest ved at analysere på alle delene og samle det til et billede hvor hesten trives bedst muligt og herved fungerer optimalt i hverdagen både psykisk, fysisk og socialt så den ønskede langtidsholdbarhed vil kunne opnås.

 

Følg også aktivitet med poster, blogs, tips, oplæg til debatter m.v. på :

   facebook.com/holistiskhestesport

Del siden